Service info

 

บริการขึ้นรูปยาง และ ปะเก็นโลหะต่างๆ

รับบริการ หล่อยาง ฉีดยาง และปะเก็นโลหะประเภทต่างๆ โดยแบ่งเป็นปะเภท คือ

การฉีดขึ้นรูปยางแบบต่างๆ

 

 

หล่อยาง

 
 ฉีดยาง

 

ไหลยาง

 

Butterfly valve

 

Silicone Extrude

 

ปรึกษาการขึ้นรูปยาง และปะเก็นโลหะประเภทต่างๆ ติดต่อสอบถาม

 

ขึ้นรูปปะเก็นโลหะแผ่น

 

ปะเก็นโลหะ

 

ปะเก็นอลูมิเนียม

 

 

 

ปรึกษาการขึ้นรูปยาง และปะเก็นโลหะประเภทต่างๆ ติดต่อสอบถาม

 

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

              Copyright © 2009.Desing by www.automaticidea.com